Hoşgeldiniz

 

Günümüzde enerji arzının güvenliği ve sürekliliği ülkelerin birincil önceliği durumuna gelmiştir. Çünkü ülke ekonomilerinin gücü teknolojileri ile teknolojileri ise enerji arzlarının varlığı, güvenliği ve sürekliliği ile desteklenmekte ya da beslenmektedir. Nitekim ülkeler bir yandan tarım-çevre; tarım-sanayi ilişkileri sonucunda küresel ısınma ile birlikte varlıklarını sürdürebilmek, bir yandan devam eden soğuk savaşlar nedeni ile bağımsızlıklarını koruyabilmek için enerji arzlarının güvenliği ve sürekliliği yanında yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmektedirler.

Yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde önemli bir potansiyele sahip biyoyakıt enerjisinin kaynağını tarım ürünleri oluşturmaktadır. Ayrıca biyoyakıt üretiminde  tarımsal ve hayvansal artıklarda değerlendirilmektedir. Kaynakları ağırlıklı olarak tarımsal ürünlere dayalı olan yeni bir enerji sektörü ortaya çıkmıştır. Bu sektörün adı  enerji tarımıdır. Enerji tarımı, çiftçi tarafından üretilen ve biyoyakıt üretiminde kullanılan her türlü bitkisel ürünü içermektedir. Başta ABD olmak üzere AB’de ve birçok ülkede kullanılıyor olması, tüm dünya ile birlikte Türkiye’nin de biyoyakıt enerjisine yöneldiğini göstermektedir.

Bu bağlamda Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlarla ilgilenen araştırmacı, sanayici, sivil toplum temsilcileri ve çiftçilerin bir araya getirilmesinin hedeflendiği bu çalıştayda: enerji bitkilerinin üretimi ve mekanizasyonu, biyoyakıt üretim süreçleri, biyoyakıtların performansa etkileri, biyoyakıt - çevre ilişkisi, biyoyakıt ekonomisi ve mevzuatı konularında bilgi paylaşımı yapılması, sorunlara çözüm önerilerinin getirilmesi ve hammaddesi tarıma dayalı olan stratejik ve yenilenebilir enerji türlerinden birisi olan biyoyakıt üretiminde planlı bir yapılanma gerçekleştirilebilirse gerek enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasında destek sağlanması gerekse enerji çeşitliliğinin arttırılması ve güvencesinde mevcut tarım potansiyeline ivme kazandırılabileceği düşünülmektedir.

Çalıştaya katılımınızı bekler, saygılar sunarız.

Prof.Dr. Poyraz ÜLGER

Düzenleme Kurulu Başkanı